Ludzie pracujący w firmach windykacyjnych muszą znać bardzo dobrze prawo, muszą umieć rozmawiać z ludźmi, muszą umieć dopiąć swego oraz muszą być pewni siebie i być nieco aroganccy. Te wszystkie cechy są mile widziane w zawodzie windykatora. Jednak osoba taka ma również pewne granice których nie może przekroczyć w swoich działaniach. Aby dana windykacja długów sprawnie i legalnie załatwiona trzeba znać kilka podstawowych zasad, gdyż windykatorzy mogą wykonywać tylko ściśle określone działania. Każda windykacja ma na celu doprowadzenie do ugody z klientem i ustaleniu nowych warunków spłaty zadłużenia. Dlatego też windykator nie może wejść do domu czy mieszkania, nie może spisywać stanu majątku, nie może wystawiać nic na licytację, nie powinien rozmawiać o sprawach finansowych dłużnika z osobami trzecimi. Jeśli tak wyglądałaby windykacja to dany windykator ewidentnie złamałby prawo. W takim wypadku zastraszana osoba może bez wahania zgłosić takie złamanie prawa odpowiednim służbom. Niestety takie czynności są bardzo często stosowane przez pracowników wielu firm windykacyjnych i dlatego należy być bardzo ostrożnym w kontaktach z nimi.

 

windykacja wierzytelności